top of page

Trykkbølgebehandling

Vi har ingen ventetid på denne type behandling!
Oppsiktsvekkende gode resultater

_C1A3884.jpg

Trykkbølgebehandling er en effektiv behandling for pasienter med kroniske senelidelser. Man unngår bruk av kirurgiske inngrep og kortisonsprøyter og medikamenter. Behandlingen er uten bivirkninger.

Apparatene som blir brukt ved Sørlandsbadet Manuellterapi og Fysioterapi er «Swiss Dolorclast» og «Swiss Piezoclast». Dette utgjør et komplett verktøy for å behandle kroniske senelidelser.
 

Behandling med trykkbølge
En «pistol»/applikator rettes mot huden over det skadete stedet. En rekke små, høyfrekvente slag (trykkbølger) trenger inn i vevet. En behandling kan bestå av 2-3.000 trykkbølger. Det øker blodsirkulasjonen og stoffskiftet i skadeområdet. Dette stimulerer kroppens egen evne til å tilhele seg selv.

Behandlingen varer i noen få minutter og gjentas tre-fem ganger med ca. en uke mellom hver behandling.

Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring etter behandling. 70-80 prosent opplever å bli kvitt plagene sine.Trykkbølgebehandling har effekt på flere kjente diagnoser

 • Tennisalbue

 • Golfalbue

 • Hopperkne(jumpersknee)

 • Skuldertendinose

 • Kalkskulder

 • Throchanterbursitt/tendinose

 • Smerter i akillessenen(akillestendinitt/tendinose)

 • Hælspore

 • Plantar fascitt.

Les mer om trykkbølge: 
www.ergomove.no | www.trykkbolge.no

 

Trykkbølge - spørsmål

Hva er radial trykkbølgebehandling (Radial Shockwave Therapy, rESWT)?

- Radial trykkbølgebehandling er en ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode.
Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Trykkbølgebehandlingen baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt "ballistisk prinsipp". Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / "trykkhammeren", gir dette en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge.

Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Hvordan fungerer radial trykkbølgebehandling?

- Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

Hvor på kroppen kan radial trykkbølgebehandling brukes?

- Vi behandler kroniske senebetennelser blant annet i skulder, albue, hofte, kne og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot såkalte hælsporer og smerter i fotsålen.

Hva er suksessraten for radial trykkbølge- behandling?

- Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksessrate på 77% ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling. Les pasienthistoriesidene.

Hva er fordelene med radial trykkbølgeterapi?

 -Trykkbølgebehandling skjer uavhengig av medikamenter, for eksempel Cortison. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende evner. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Eventuelle bivirkninger er minimale.

Hvor lenge varer hver behandling?

- Det tar ca 5 - 10 minutter å administrere 2-3000 trykkbølger per behandling.

Selve behandlingen.

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering av vevsforandringer, eksempelvis i tilfeller med kalkpåslag i ledd- og leddnære strukturer. 

En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket (målt i bar, 2-4 bar er vanlig) varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. 7 dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte.

Er selve trykkbølgebehandlingen smertefull?

- Det kan den være, men de fleste tåler disse 5 intense minuttene uten smertelindring. Hvis så ikke er tilfelle, er det mulig at behandlingen gis med lokal smertelindring.

Vil jeg ha smerter etter behandlingen?

- Umiddelbart etter behandlingen vil du vanligvis oppleve redusert eller ingen smerter men en dump, litt diffus smerte kan inntre noen timer etter avsluttet behandling. Denne dumpe smerten kan vedvare i et døgn, og noen sjeldne ganger litt lenger.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har smerter etter behandlingen?

- Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke metabolsk aktivitet rundt nedslagsfeltet noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter eller nedkjøling med is. Dette vil hindre kroppen i å reparere seg selv.

Hva om jeg er smertefri etter trykkbølgebehandlingen?

- Selv om du er smertefri, anbefaler vi at du avstår fra intensiv aktivitet som belaster plageområdet de nærmeste 48 timene etter hver behandling.

Hva om trykkbølgebehandlingen ikke fungerer for meg?

- Selv om det vanligvis er god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er.oppnådd.

Virkningsmekanismer

Virkningsfysiologisk bedrives det utstrakt forskning på fenomenet; økt blodsirkulasjon, lokalanestetisk effekt og bedre vevsmetabolisme / anabole effekter er dokumentert. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse.

Mulige bivirkninger

Det er registrert få og ubetydelige bivirkninger; små punktformige blødninger i underhuden kan forekomme. Disse gir ingen symptomer og forsvinner i løpet av få dager. Det forekommer også moderat ømhet i behandlingsområdet noen timer etter behandlingen; i enkelte tilfeller har denne tilstanden vart opptil 2-3 døgn. Dersom dette er plagsomt, vil vanlige smertestillende håndkjøpspreparater kunne gi effektiv lindring.

Teknologi

Sveitsiske Electro Medical Systems bruker trykkluft og et mekanisk stempel for dette formålet i sin Swiss DolorClast. Radial trykkbølgeterapi har vist seg effektivt i behandlingen av forskjellige smertetilstander i ledd og leddnære vev. Frekvensområdet ligger mellom 1-15Hz; selve overføringen skjer via en håndholdt impulsgenerator/ ”trykkhammer” som også kan beveges avhengig av smerteområdet.

Er det kontraindikasjoner eller forholdsregler jeg bør ta hensyn til?

- Ja.

 • Cortison-injeksjoner skal ikke være gitt i løpet av den siste måneden før behandling.

 • Blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikasjon.

 • Hjerte- eller sirkulasjonsforstyrrelser.

 • Akutt inflammasjon i behandlingsområdet.

 • Cancer

 • Graviditet.

bottom of page