top of page

Behandling av barn

Manuellterapeut Åshild Mønsås har lang erfaring i undersøkelse og behandling av spedbarn og barn med asymmetri. Det dreier seg om tortikollis (skjev nakke) av forskjellige årsaker, muskulær ubalanse og redusert motorisk kvalitet som kan gi forskjellige symptomer. Hun samarbeider tett med lokale barnefysioterapeuter og helsestasjoner.

Du kan ta direkte kontakt med manuellterapeuten uten legehenvisning, og derved komme raskt i gang med behandling.

bottom of page