top of page

Diagnostisk ultralyd

Med et diagnostisk ultralyd-apparat har man muligheten til å se kunne se på «innsiden» av kroppen. Denne muligheten sammen med en grundig klinisk undersøkelse gjør at man kan bedømme og vurdere skader langt mer nøyaktig enn tidligere.

Først og fremst tas en grundig sykehistorie og undersøkelse slik at man danner seg en potensiell diagnose. Først etter dette benytter man seg av ultralydapparatet for å bekrefte de funn man mener er årsaken til pasientens plager og sammenligner med den friske siden for en endelig bekreftelse. Med et ultralydapparat kan man ikke se gjennom knokkelvev slik at dersom man skal ha en vurdering på for eksempel leddflater eller prolaps vil MR/CT og røntgen være korrekt billedfremstilling.

_C1A3855.jpg

Muskel, sener og fortykkede slimposer er alle strukturer man kan se godt ved ultralydsundersøkelse. Økt væskedannelse som man ofte ser i forbindelse med muskelskader eller hevelser i ledd er også mulig å få fremstilt.

Vi tilbyr muligheten for diagnostikk ved hjelp av ultralyd, og ved behov har vi kompetanse til å sette ultralydveiledede injeksjoner med kortison og bedøvelse. Konsultasjonen vil bestå av en klinisk undersøkelse samt en undersøkelse samt en undersøkelse mot et ultralydapparat som er orientert mot muskel-skjelett-lidelser. Hvis undersøkelsen bekrefter et behov for injeksjon med kortison må dette bekreftes av din fastlege, som da eventuelt skriver ut medikamentet.

Se for øvrig: www.ultralydscanning.no for mer info.

bottom of page