top of page

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.

Kroppen som helhet er grunnleggende i psykomotorisk fysioterapi. Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Livsbelastninger, stress, vedvarende belastning og traumer virker inn på kroppen vår, vår kroppsopplevelse og påvirker funksjon og smerte. Pust og spenningsforhold i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det.

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform basert på erkjennelsen av at kroppen er en enhet der psyke og soma henger sammen og påvirker hverandre gjensidig.

Hva er Basal Kroppskjennskap (BK)?

Basal Kroppskjennskap er en behandlingsmetode i fysioterapi som retter seg mot pasienter med langvarige muskel-skjelettplager og psykiske plager, såkalte sammensatte lidelser. Metoden er kunnskaps- og erfaringsbasert og anvendes både i individuell og gruppe-behandling.

bottom of page