Ultralydveiledete injeksjoner

ultra

Treffsikkerheten øker slik at resultatet blir bedre. Det er vanlig å injisere steroid/kortison, bedøvelse og sterilt fysiologisk saltvann i slimposer og ledd. I senefester kan "dry needling" og kalkskylling utføres. Det er ikke anbefalt å sette kortison i sener og senefester.