Manuellterapi

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi som er en universitetsutdannelse på masternivå.  Manuellterapeuter har spesialistkompetanse innen undersøkelse, diagnostisering, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Pasientene kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning fra lege og dermed komme raskt i gang med behandling. Manuellterapeuten kan henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten samt rekvirere billeddiagnostiske undersøkelser som røntgen, MR og CT ved behov. Manuellterapeuter kan også sykemelde inntil 12 uker.

Behandlingsmetodene som manuellterapeuter bruker er veldokumenterte for å lindre smerter og gjenopprette normal funksjon. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering, manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger, veiledet trening og rehabilitering etter skader og operasjoner.